Spoštovani!

Sodniška komisija bo dne 26.3.2023 na sedežu BZS organizirala izpite za vse kategorije sodnikov. Seveda je želja vseh nas, da bi pridobili čim več novih sodnikov, predvsem mlajših. 

Predhodno (19.3.2023) bo preko video povezave organizirano izobraževanje, ki je namenjeno širši publiki, ne samo tistim, ki bodo opravljali izpite. Na njem bodo kandidati prejeli ustrezne napotke za pristop k izpitu in se seznanili s vsebino, ki bo del izpita. 

Kdor se želi udeležiti izobraževanja in izpitov naj posreduje svojo prijavo do 12.3.2023 na e-mail sodniki@bzs.si