Predsednik:  Tomaž Mahnič

Tajnik:  Boris Bernetič

Blagajnik: Adrijana Godina Štok

Tekmovalna komisija: Aleš Žerjal (območna liga), Damjan Rupnik (kraška liga), Boris Bernetič (državna prvenstva)

Delo z mladimi: Aleš Žerjal (predsednik), Boris Bernetič (član), Gregor Rudež (član)

Disciplinska komisija: Andrej Čepar (predsednik), Simon Pirjavec (član), Marjana Furlan (član)

Nadzorni odbor: Zdravko Husu (predsednik), Franko Brundula (član), Irena Kocjančič (član)

Člani izvršnega odbora: Istok Sosič, Miran Hrvatič