20Avg/21

Potrjena Pravila o tekmovanjih, Koledar tekmovanj in PCT protokol

Izvršni odbor Balinarske zveze Slovenije je na avgustovski korespondenčni seji potrdil Pravila o tekmovanjih, Koledar tekmovanj in predlog glede PCT pogojev in stroškov testiranj.

Ad 1 Pravila o tekmovanjih in Koledar tekmovanj sezone 2021/22 do 31.12.2021

SKLEP:  IO BZS potrdi Pravila o tekmovanjih z vsemi dopolnitvami in Koledar tekmovanj sezone 2021/22 do 31.12.2021.

PRAVILA O TEKMOVANJIH

ZBIRNIK SPREMEMB

KOLEDAR TEKMOVANJ

Ad 2 Seznanitev IO s sklepom Tekmovalne komisije BZS

SKLEP: IO BZS se je seznanil s sklepom Tekmovalne komisije BZS

V tekmovalni sezoni 2021/2022 v ligaškem tekmovanju Super lige nastopajo naslednje ekipe: Agrochem Hrast, Marjetica Koper, Skala, Velenje Premogovnik, Trata, Ilirska Bistrica, Krim, Postojna in Zabiče. Do izteka roka za registracijo ekip in igralcev za nastopanje v ligaškem tekmovanju Superlige, ki se je iztekel 6. 8. 2021, je pravočasno prispelo 9 prijav in sicer naslednjih ekip: Agrochem Hrast, Marjetica Koper, Skala, Velenje Premogovnik, Trata, Ilirska Bistrica, Krim, Postojna in Zabiče. Vse prijave so prispele na naslov BZS pravočasno. Vse zgoraj naštete ekipe so predložile vso zahtevano dokumentacijo in dokazila, zato je registracijska komisija ugotovila, da so vse prijave popolne ter je na tej podlagi opravila registracijo ekip in igralcev za sezono 2021/2022.

Ad 3 PCT pogoji in stroški testiranja na tekmah državnih lig

SKLEP: IO BZS potrdi, da so se pri organizaciji in izvedbi tekem vse ekipe, vključno s spremljajočim osebjem in sodniki, dolžne ravnati po veljavnih navodilih in priporočilih Vlade RS in/ali NIJZ. 

V kolikor bo pogoj za nastop ali sodelovanje na ligaških tekmah oz. državnih prvenstvih zahtevano, da igralci in drugi sodelujoči izpolnjujejo kriterije PCT, se igralci in ostali udeleženci lahko udeležijo tekmovanja, če ob vstopu na prizorišče predložijo veljavno PCT potrdilo. BZS bo krila stroške testiranj za Covid-19 za tekmovalce in ostale udeležence tekmovanj samo v primeru, če ji bo pristojno ministrstvo te stroške priznalo oziroma odobrilo ter plačalo. O tem bodo vse ekipe sprotno obveščene preko njihovih e-naslovov. Trenutno veljavni odlok je v veljavi do 31.12.2021.

VIR: bzs.si

14Avg/21

Prijave igralcev za DP posamezno člani

Tekmovalna komisija Balinarske zveze Slovenije bo prijave za nastop na državnem prvenstvu v igri posamezno za člane sprejemala do 27.8.2021.

V skladu s Pravili o tekmovanjih 2021/22 bo Tekmovalna komisija Balinarske zveze Slovenije prijave za nastop na finalu članskega državnega prvenstva v igri posameznikov sprejemala do 27.8.2021. Tekmovanje bo na sporedu 5.9.2021 in bo potekalo po sistemu na izpadanje. Lokacija tekmovanja bo objavljena do 25.8.2021. Natančen sistem tekmovanja bo objavljen po zaključku prijav.

Tekmovalna komisija BZS sprejema prijave na elektronski naslov: tekmovalna@bzs.si .

Klubi so za tekmovalce, ki bodo nastopili na državnem prvenstvu, dolžni poravnati kotizacijo v višini 15 evrov za prijavljenega tekmovalca na TRR Balinarske zveze Slovenije do petka, 27.8.2021, do 23.59 ure. 

Potrdilo o plačilu so klubi dolžni poslati do ponedeljka, 30.8.2021, do 11.59 ure, po elektronski pošti na elektronski naslov: info@bzs.si

Podatki za plačilo:
Balinarska zveza Slovenije
Tržaška 2
1000 Ljubljana
Namen: Plačilo kotizacije za nastop na DP posamezno (ime igralca)
TRR: SI56 0208 3001 7228 730
BIC banke: LJBASI2X

12Avg/21

Licenciranje za vodje ekip in sodnike

Balinarska zveza Slovenije bo sredi avgusta na Količevem, v Postojni in Ljubljani organizirala licenciranje za vodje ekip in sodnike.

Termini licenciranja vodij ekip in sodnikov:

– torek, 17.8.2021, Količevo (balinarsko igrišče): ob 17.00 uri za vodje ekip , ob 18.00 uri za sodnike;
 četrtek, 19.8.2021, Postojna (balinarska dvorana): ob 17.00 uri za vodje ekip, ob 18.00 uri za sodnike;
– rezervni termin, torek 24.8.2021 Ljubljana – Krim (balinarska dvorana): ob 17.00 uri za vodje ekip, ob 18.00 uri za sodnike.

Na tekmovanjih pod okriljem BZS bodo lahko ekipe vodili le strokovni delavci z opravljeno licenco, tekme pa bodo lahko sodili le sodniki s potrjeno licenco.

Vir: bzs.si