28Mar/22

Liga OBZ Sežana 2022

Na sestanku 25.3.22 dogovorjeno nekaj sprememb glede izvedbe lige OBZ Sežana:
– liga se odigra v terminu pomlad – jesen 2022
– ukine se štafetno izbijanje
– starostna meja igralcev ki lahko nastopajo za “matični” klub (če nastopajo v državnih ligah za drugi klub) je 20 let oz. U-20.
– liga se odigra če je prijavljeno min 5 ekip
 
Min. število igralcev ostaja 6.
Predviden pričetek lige petek, 6.5.2022
 
Spremembe sem vnesel v propozicije – glej prilogo.
 
Prijave za nastop v ligi  pošljite do nedelje, 3.4.2022 
na e-mail zerjal.ales@gmail.com .
Sporočite tudi kontakte vodij ekip – telefon ter e-mail na katere pošiljam obvestila.
 
Prijave za KRL so do nedelje,10.4.2022
 
 
Aleš Žerjal
12Mar/22

Omejitve pri izvajanju športnih programov: pregled in razlaga veljavnih ukrepov

Obveščamo vas, da je še vedno veljavi Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 22/22 in 29/22), ki omogoča dokaj nemoteno izvajanje športnih vsebin.

Zaradi še vedno nezanemarljive navzočnosti virusa SASR-CoV-2 v populaciji pa je še vedno nujno potrebno spoštovati naslednje omejitve:

1. Obvezna uporaba zaščitne maske v vseh zaprtih javnih krajih in prostorih.
Uporaba zaščitne kirurške maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3 je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje vsaj 1,5 metra, je uporaba zaščitne maske priporočljiva. Izjema od nošenja zaščitnih mask ostaja za osebe, ki izvajajo športno vadbo.
Uporaba oziroma nošenje zaščitnih mask je obvezno tudi za gledalce na športnih prireditvah v zaprtih objektih oziroma prostorih. Za spoštovanje ukrepa obveznega nošenja mask so odgovorni organizatorji športnih dogodkov.

2. Upoštevanje higienskih ukrepov: razkuževanje.
Ob vstopu v zaprt javni kraj oziroma prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki je registrirano za ta namen in uvrščeno v Register biocidnih proizvodov, ki ga vodi in na svoji spletni strani objavlja Urad Republike Slovenije za kemikalije. Razkužila mora zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem kraju oziroma prostoru pri vhodu v tak prostor.

3. Upoštevanje higienskih ukrepov: prezračevanje.
Izvajalci dejavnosti, organizatorji dogodkov oziroma upravljavci poslovnih stavb morajo poskrbeti za redno prezračevanje zaprtih prostorov, v katerih opravljajo dejavnost oziroma jih upravljajo, v skladu s priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

4. Upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Odlok določa, da je pri izvajanju vseh dejavnostih ali v okoljih potrebno upoštevati priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje v zvezi s preprečevanjem okužbe z virusom SARS-CoV-2. Priporočila za izvajanje športne dejavnosti so dostopna na spletnih straneh NIJZ https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19.
Pozivamo vas k spoštovanju veljavnih ukrepov, saj pristojni inšpektorati še vedno izvajajo nadzor nad upoštevanjem veljavnih omejitev in v primeru ugotovljenih kršitev izrekajo globe na podlagi Zakona o nalezljivih bolezni (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 82/21 in 178/21 – odl. US).
 
Prosimo vas, da obvestilo posredujete vašim uporabnikom, članom in drugi zainteresirani javnosti.

Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo na gp.mizs@gov.si.

14Feb/22

Območna liga 2020/21

Na  sestanku OBZ Sežana, ki je potekal 11.2.2022 je predsednik OBZ Sežana Damjan Rupnik podelil pokal Območne lige 2020/21 ekipi b.k. Repentabor, ki je osvojil 1. mesto. Pokal je prevzel predstavnik b.k. Repentabor Edo Guštin.

 

05Feb/22

Sestanek OBZ Sežana

Vabim vas na sestanek Območne Balinarske Zveze, ki bo v petek 11.02.2022 ob 17 uri v sejni sobi zavoda za šport (stadion Rajka Štolfa).

Dnevni red:
1. Območna liga OBZ Sežana
2. Kraška rekreacijska liga
3. Poročilo s sestanka izvršnega odbora BZS
4. Priprave na volitve organov OBZ Sežana
5. Podelitev pokala območna liga 2020/21
6. Razno

Prosim,  da se  sestanka udeležite vsaj z enim predstavnikom – zaželeno tudi dva.

Povir, 04.02.2022
Predsednik OBZ Sežana
Damjan Rupnik

13Jan/22

Navodila za ravnanje v primeru zaznave okužbe z virusom SASR-CoV-2 v športnem okolju

V priloženem besedilu povzemamo veljavna navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede obveznega ravnanja v primeru zaznave okužbe v športnem okolju, naj si bo neposredna ali posredna.

Prosimo vas, da opisana navodila upoštevate dosledno, saj bomo le z odgovornim ravnanjem prispevali k hitrejšemu izboljšanju epidemioloških razmer in omogočili nemoteno izvajanje športne dejavnosti.

Hkrati vas obveščamo, da je Vlada RS na 317. dopisni seji dne 6. 1. 2022 na predlog Nacionalnega inštituta za javno zdravje dopolnila Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19.

Od 10. 1. 2022 dalje velja razširjeni nabor izjem od napotitve v karanteno na domu v primeru visoko tveganega stika. Odlok po novem določa, da se osebo, ki je bila v visoko tveganem stiku s povzročiteljem COVID-19, ne napoti oziroma se ji ne odredi ukrep karantene na domu, če:

– je prejela poživitveni odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer ali cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna,

– je prebolela COVID-19, kar dokazuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu PCR testa na virus SARS-CoV-2, ki je starejši od desetih dni in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni,

– je prebolela COVID-19, kar dokazuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od desetih dni in je bila cepljena z drugim odmerkom cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca

Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca, cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca ali cepiva Covaxin proizvajalca Bharat Biotech (Indija) oziroma kombinacijo dveh cepiv iz te alineje ali je prejela odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag.

Direktorat za šport

– Navodila za ravnanje v primeru zaznave okužbe z virusom SASR-CoV-2 v športnem okolju