04Apr/22

Liga OBZ Sežana 2022

Za ligo OBZ Sežana 22 prijavljenih 5 ekip:
Brinj Povir
Hrast Kobjeglava
Repentabor
Rovna Štorje
Sudest Gradišče
 
tako da liga bo !!!
 
Pričetek v petek 6.5.22.
Pripravim razpored.
 
Lp,
Aleš Žerjal
28Mar/22

Agrochem Hrast zmagovalec Super lige 2021/22

Balinarski klub Agrochem Hrast iz Kobjeglave je zmagovalec Super lige 2021/22. Novi državni prvaki so v nedeljskem velikem finalu Zaključnega turnirja v Postojni s 14:6 premagali škofjeloško Trato in osvojili tretjo zvezdico v klubski zgodovini. Tretje mesto sta osvojili zasedbi Ilirske Bistrice in Marjetice Koper.

28Mar/22

Liga OBZ Sežana 2022

Na sestanku 25.3.22 dogovorjeno nekaj sprememb glede izvedbe lige OBZ Sežana:
– liga se odigra v terminu pomlad – jesen 2022
– ukine se štafetno izbijanje
– starostna meja igralcev ki lahko nastopajo za “matični” klub (če nastopajo v državnih ligah za drugi klub) je 20 let oz. U-20.
– liga se odigra če je prijavljeno min 5 ekip
 
Min. število igralcev ostaja 6.
Predviden pričetek lige petek, 6.5.2022
 
Spremembe sem vnesel v propozicije – glej prilogo.
 
Prijave za nastop v ligi  pošljite do nedelje, 3.4.2022 
na e-mail zerjal.ales@gmail.com .
Sporočite tudi kontakte vodij ekip – telefon ter e-mail na katere pošiljam obvestila.
 
Prijave za KRL so do nedelje,10.4.2022
 
 
Aleš Žerjal
12Mar/22

Omejitve pri izvajanju športnih programov: pregled in razlaga veljavnih ukrepov

Obveščamo vas, da je še vedno veljavi Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 22/22 in 29/22), ki omogoča dokaj nemoteno izvajanje športnih vsebin.

Zaradi še vedno nezanemarljive navzočnosti virusa SASR-CoV-2 v populaciji pa je še vedno nujno potrebno spoštovati naslednje omejitve:

1. Obvezna uporaba zaščitne maske v vseh zaprtih javnih krajih in prostorih.
Uporaba zaščitne kirurške maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3 je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje vsaj 1,5 metra, je uporaba zaščitne maske priporočljiva. Izjema od nošenja zaščitnih mask ostaja za osebe, ki izvajajo športno vadbo.
Uporaba oziroma nošenje zaščitnih mask je obvezno tudi za gledalce na športnih prireditvah v zaprtih objektih oziroma prostorih. Za spoštovanje ukrepa obveznega nošenja mask so odgovorni organizatorji športnih dogodkov.

2. Upoštevanje higienskih ukrepov: razkuževanje.
Ob vstopu v zaprt javni kraj oziroma prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki je registrirano za ta namen in uvrščeno v Register biocidnih proizvodov, ki ga vodi in na svoji spletni strani objavlja Urad Republike Slovenije za kemikalije. Razkužila mora zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem kraju oziroma prostoru pri vhodu v tak prostor.

3. Upoštevanje higienskih ukrepov: prezračevanje.
Izvajalci dejavnosti, organizatorji dogodkov oziroma upravljavci poslovnih stavb morajo poskrbeti za redno prezračevanje zaprtih prostorov, v katerih opravljajo dejavnost oziroma jih upravljajo, v skladu s priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

4. Upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Odlok določa, da je pri izvajanju vseh dejavnostih ali v okoljih potrebno upoštevati priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje v zvezi s preprečevanjem okužbe z virusom SARS-CoV-2. Priporočila za izvajanje športne dejavnosti so dostopna na spletnih straneh NIJZ https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19.
Pozivamo vas k spoštovanju veljavnih ukrepov, saj pristojni inšpektorati še vedno izvajajo nadzor nad upoštevanjem veljavnih omejitev in v primeru ugotovljenih kršitev izrekajo globe na podlagi Zakona o nalezljivih bolezni (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 82/21 in 178/21 – odl. US).
 
Prosimo vas, da obvestilo posredujete vašim uporabnikom, članom in drugi zainteresirani javnosti.

Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo na gp.mizs@gov.si.

14Feb/22

Območna liga 2020/21

Na  sestanku OBZ Sežana, ki je potekal 11.2.2022 je predsednik OBZ Sežana Damjan Rupnik podelil pokal Območne lige 2020/21 ekipi b.k. Repentabor, ki je osvojil 1. mesto. Pokal je prevzel predstavnik b.k. Repentabor Edo Guštin.