VABILO

Vabim vas na skupščino OBZ Sežana, ki bo 08.04,2019 ob 19 uri v Sežani Kosovelova 1 c ( stadion Rajko Štolfa )

Vabim tudi vse klube, ki želijo nastopati v Kraški rekreacijski ligi, da se udeležijo sestanka, ki bo pol ure prej in sicer ob 18.30 uri.

Dnevni red:1.
1. Izvolitev delovnega predsedstva.
2. Izvolitev verifikacijske komisije
3. Izvolitev podpisnika zapisnika
4. Poročila predsednika,tekmovalne komisije, disciplinske komisije, komisije za delo z mladimi in sodniške komisije.
5. Finančno poročilo.
6. Poročilo nadzornega odbora.
7. Razprava na poročila
8. Izvolitev predsednika tekmovalne komisije.
9. Razno.

Sežana, 01.04.2019
Predsednik OBZ Sežana
Damjan Rupnik

Klubi naj predloge za predsednika tekmovalne komisije pošljejo na email: damjan.rupnik99@gmail.com do 06.04.2019

Na skupščino vabim po dva delegata iz vseh klubov, pravico glasovanja član.